Naše služby

decoration image

Geodetické práce pro katastr nemovitostí

 • Geometrické plány
 • Vytyčování hranic
decoration image

Geodetické práce ve výstavbě

 • Vytyčování staveb
 • Určení výšek
 • Určení kubatur
decoration image

Mapové podklady

 • Podklady pro projekční činnost
 • Účelové mapy 2D, 3D
decoration image

Dokumentace skutečného provedení stavby

 • Půdorysy
 • Fasády
 • Řezy
decoration image

Pozemní fotogrammetrie

 • Digitální modely
 • 3D mračna bodů

Geodetické práce pro katastr nemovitostí

Geometrické plány

Provádíme veškeré typy geometrických plánů

 • Rozdělení pozemku
 • Ke kolaudaci stavby
 • Změření přístavby
 • Vyznačení věcného břemene

Vytyčení hranic pozemku

 • Vytyčení v terénu
 • Vyhotovení vytyčovacího náčrtu
 • Seznámení s vytyčenou hranicí

Geodetické práce ve výstavbě

Vytyčování staveb

Provádíme vytyčení prostorové plochy staveb, rodinných domů, garáží dle projektové dokumentace.

 • Vytyčení základů stavby
 • Vytyčení zdiva stavby
 • Určení výšky stavby v terénu
 • Vytyčení inženýrských sítí

Určení kubatur

Určení kubatur se používá k určení obejmu zeminy výkopů násypů, určení objemu skládek odpadu, a další.

 • Objem vykopané zeminy
 • Objem skládky odpadu
 • Projektování terénních úprav

Vytyčení geologických sond

 • Vytyčení polohy sond / vrtů dle projektu
 • Následní zaměření sond včetně výšky
 • Vyhotovení výkresu sond

Mapové podklady

Mapové podklady neboli polohopis a výškopis slouží jako podklad pro projekční práce projektantovi.

 • Vyhotovení 2D nebo 3D výkresů
 • Podklad pro projekt - rodinného domu, budovy, komunikace, inženýrských sítí aj.

Dokumentace skutečného provedení staveb

Provádíme zaměření půdorysů, řezů a pohledů staveb u kterých je plánovaná rekonstrukce nebo stavební dokumentace úplně chybí a je dokumentace vyžadována při demolici stavby.

 • Vyhotovení výkresů půdorysů, řezů a pohledů stavby

Pozemní fotogrammetrie

Pro potřebu vysoké přesnosti výsledků včetně zachycení detailů objektu využíváme pozemní fotogrammetrii.
Fotogrammetrii využíváme pro zaměření fasád, soch a menších objektů, kde je kladen vysoký důraz na kvalitu výsledků.

 • 3D mračna bodů (dense cloud)
 • Digitální modely
 • TIN (trojúhelníková síť)
 • Ortofota
 • Makro snímky obrazu (Makroortofoto)

Poptávka

Máte nějaké otázky? Klidně nám napište a my se vám ozveme!
© Geopráce 2023